Share hướng dẫn Google Analytics toàn tập
Google Analytics là công cụ không thể thiếu của các Seoer

» Nhất là với những anh em MMO nói chung và Offer nói riêng, thì traffic khi NET hỏi là điều không thể thiếu

» Xin gửi tới anh em tài liệu :  Hướng dẫn Google Analytics toàn tập

Nguồn: Quang Huy – Bá Cường
Adwords Specialists, Google Southeast Asia

» Link tải tại đây